Mera information om tjänsten

Den här webbplatsen är en kanal för respons och böner som är öppen för alla. Tjänsten drivs av Kyrkan i Helsingfors.

Alla responsmeddelanden läses och behandlas konfidentiellt. Ange din e-postadress endast om du önskar få ett svar på ditt meddelande. Responsen styrs vidare till rätt adress.

Om du vill, publiceras din bön på väggen och läses som förbön i kyrkan. Vi förbehåller oss rätten att ta bort osakliga, provocerande och sårande meddelanden från de publicerade bönerna.

Det här är en plats där du alltid blir hörd.

Du är välkommen när som helst.

Kom som du är, ingen dömer dig.

Syftet är endast att lyssna.

Glöm inte att du också kan kontakta din egen församling, om du vill ge respons eller behöver någon att tala med.

Församlingarnas kontaktuppgifter